fbpx

Privatlivspolitik

1. Ansvar

Vi værdsætter dit privatliv og tager det meget alvorligt. Vores højeste prioritet er at beskytte de oplysninger, du deler med os. Denne privatlivspolitik beskriver vores procedurer til indsamling og brug af forskellige oplysninger, herunder dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside www.lakridskompagniet.dk.

2. Dataansvarlig i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning

Virksomhed: Lakrids by Lakrids Kompagniet CVR-nr: 43886673 Adresse: Svanekevej 25, 3751 Østermarie, Denmark Telefon: +45 30 96 61 84

E-mail: mail@lakridskompagniet.dk Hjemmeside: lakridskompagniet.dk

I det følgende omtalt som “Lakrids”.

Beskyttelse af personoplysninger

3.1 Vi prioriterer beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi har etableret procedurer til indsamling, opdatering, deling og sletning af personoplysninger for at forhindre misbrug og uautoriseret adgang samt for at sikre, at vi overholder gældende lovkrav.

3.2 Vi kommunikerer ærligt og transparent om vores brug af dine personoplysninger. Når vi anmoder om dine personoplysninger, informerer vi dig om, hvilke oplysninger vi indsamler, og til hvilket formål vi anvender dem. Denne information gives, når du afgiver dine oplysninger.

3.3 Følgende information giver dig en oversigt over, hvordan Lakrids beskytter dine data, hvilken type data der indsamles, og til hvilke formål. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette, kan du kontakte den dataansvarlige hos Lakrids på mail@lakridskompagniet.dk.

Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger, der vedrører dig eller den registrerede person:

Brugerdata
Transaktionsdata
Købshistorik
Unikke numre fra netværksenheder
IP-adresse
Formål

5.1 Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til specifikke formål og andre legitime forretningsformål.

Den registreredes rettigheder / Dine rettigheder

6.1 Oplysningspligt

6.1.1 I henhold til gældende databeskyttelsesregler har du som bruger af www.lakridskompagniet.dk række rettigheder vedrørende dine personoplysninger. Disse rettigheder sikrer, at du informeres om, hvornår og hvordan dine personoplysninger behandles, og giver dig kontrol over disse oplysninger.

6.1.2 Du har ret til at få dine oplysninger rettet, slettet, blokeret eller overført. Dine rettigheder er uddybet og specificeret i Databeskyttelsesforordningen i overensstemmelse med persondataloven. Yderligere information om dine rettigheder findes nedenfor.

6.1.3 Den dataansvarlige har pligt til at opfylde oplysningspligten. Det betyder, at du har ret til at få adgang til al information, der er omfattet af artikel 13 og 14, samt at blive informeret i henhold til artikel 15-22 og artikel 34. Informationen skal gives på en kortfattet, klar og letforståelig måde, der er let tilgængelig og forståelig, især når den retter sig mod børn. Informationen skal gives skriftligt eller i en anden form, der er relevant og elektronisk, hvis det er muligt. Hvis den registrerede anmoder om omfattende oplysninger, kan de gives mundtligt, forudsat at den registreredes identitet kan bekræftes.

6.1.4 Den dataansvarlige skal opfylde kravene vedrørende den registreredes rettigheder i henhold til artikel 15-22 i Databeskyttelsesforordningen. Dette indebærer, at den dataansvarlige uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder skal give dig de anmodede oplysninger om foranstaltningerne i artikel 15-22 inden for en måned efter modtagelse af anmodningen.

6.2 Ret til indsigt

6.2.1 I henhold til artikel 15 i Databeskyttelsesforordningen har du som registreret ret til at få bekræftet, hvilke personoplysninger der behandles om dig, og hvordan de behandles. Du har ret til at få adgang til personoplysninger, der indeholder følgende information:

Formålet med behandlingen
Kategorierne af personoplysninger, der behandles
Modtagerne eller kategorierne af modtagere, som personoplysningerne vil blive videregivet til, især hvis de er i tredjelande eller internationale organisationer
Hvis det er muligt, den periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis det ikke er muligt, kriterierne for fastsættelsen af denne periode
Hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, skal den registrerede informeres om de relevante beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 46

da_DKDanish